Довод о пандемии не помог поставщику в судебном споре о возврате предоплаты - Corporate consultant

Довод о пандемии не помог поставщику в судебном споре о возврате предоплаты

Довод о пандемии не помог поставщику в судебном споре о возврате предоплаты

     c-lawyer  
    19.05.2021

Sorry, this entry is only available in Русский.

Leave a Reply

Leave a Reply

Practices Areas


corporate lawyer 2002-2023